Hanoi- Aptech: Những điều cần để dân IT có thể học tốt tiếng Anh chuyên ngành

Cũng như hầu hết các lĩnh vực khác, giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh) luôn là một lợi thế đối với dân IT. Một ứng viên có kiến thức chuyên môn tốt, vốn tiếng Anh thông thạo nhất định sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao trong các buổi phỏng vấn.

Comments Off on Hanoi- Aptech: Những điều cần để dân IT có thể học tốt tiếng Anh chuyên ngành