Smartphone thương hiệu Việt hay chỉ là mác Việt?

Khi nói đến các điện thoại thương hiệu Việt của các công ty trong nước như FPT, Q-mobile, Viettel hay Mobistar, không ít người tiêu dùng tỏ ra nghi ngờ và cho rằng danh xưng "thương hiệu Việt" trong các sản phẩm này không xứng đáng.

Comments Off on Smartphone thương hiệu Việt hay chỉ là mác Việt?