Thuật toán Floyd với cách biểu diễn và cài đặt liên quan đồ thị

Đây là chương trình nhằm mục đích minh họa cho việc biểu diễn và cài đặt các thuật toán liên quan đến đồ thị thông qua thuật toán Floyd. Bạn có thể dùng chuột để vẽ và di chuyển các node của đồ thị, khoảng cách giữa hai node cũng như ma trận kề (adjacency matrix) của đồ thị sẽ được tính toán và tự động thay đổi theo.

Comments Off on Thuật toán Floyd với cách biểu diễn và cài đặt liên quan đồ thị