Thuật toán Floyd với cách biểu diễn và cài đặt liên quan đồ thị

Published by admin on

Đây là chương trình nhằm mục đích minh họa cho việc biểu diễn và cài đặt các thuật toán liên quan đến đồ thị thông qua thuật toán Floyd. Bạn có thể dùng chuột để vẽ và di chuyển các node của đồ thị, khoảng cách giữa hai node cũng như ma trận kề (adjacency matrix) của đồ thị sẽ được tính toán và tự động thay đổi theo.

Chương trình này cũng là một ví dụ đơn giản về cách vẽ, di chuyển và thay đổi kích thước các control bằng chuột trong quá trình runtime. Các đối tượng trong form hầu hết là control, bạn có thể thay thế hoàn toàn bằng GDI+ nhưng công việc xử lý sẽ tốn kém hơn.

Các công cụ vẽ bao gồm (trong Toolbox):

Tên Phím tắt Công dụng
Move Alt+M, 1 Di chuyển đỉnh
Node Alt+N, 2 Vẽ, di chuyển đỉnh
Edge Alt+E, 3 Vẽ cạnh giữa 2 đỉnh
Eraser Alt+R, 4 Xóa đỉnh, cạnh

Update version 1.3.3 (21/3/2013)

– Cố định tốc độ di chuyển của bóng dẫn đường (bug).

– Cho phép chọn (edge tool), xoá cạnh (eraser tool).

Download src + demo

Update version 1.3.2 (3/5/2011)

– Thêm hiệu ứng di chuyển trên đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh.

– Thêm công cụ vẽ đồ thị

– Hiển thị đường đi ngắn nhất (gián tiếp) trên ma trận kề.

– Lưu trạng thái của chương trình sau khi thoát.

Download sourcecode+demo

Y2 Visual Graph 1.3.2

Update version 1.2 (29/4/2011)

Thêm chức năng xóa node, edge

– Thay đổi nhỏ trong thuật toán vẽ

– Không cho phép di chuyển node ra ngoài khung nhìn

Download sourcecode+demo

Y2 Visual Graph 1.2

Update version 1.1: (26/4/2011)

– Hỗ trợ đồ thị vô hướng và có hướng

– Một vài thay đổi nhỏ trong thuật toán vẽ

Download sourcecode+demo

Y2 Visual Graph 1.1

Sử dụng:

– Dùng chuột trái để vẽ node và di chuyển, chuột phải để tạo đường đi giữa các node.

Download:

Phiên bản 1.0 (VC# 2010)

Theo Yinyangit