Tweak Now Power Pack 2012: tăng tốc máy tính hiệu quả

Máy tính sau một thời gian sử dụng thì hiệu suất sẽ giảm dần. Chương trình giúp người sử dụng dọn sạch rác trong hệ điều hành đang có, và tối ưu hóa lại các tiến trình trong hệ thống, để máy tính hoạt động nhanh như lúc ban đầu.

Comments Off on Tweak Now Power Pack 2012: tăng tốc máy tính hiệu quả