Chặng đường thăng trầm của Steve Ballmer

Tháng 9 vừa qua, Steve Ballmer tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí CEO của Microsoft trong vòng 12 tháng tới.

Comments Off on Chặng đường thăng trầm của Steve Ballmer