Google Docs: Soạn thảo bằng văn bản

Một ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến của "gã khổng lồ" Google. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm tính năng chia sẻ soạn thảo văn bản của ứng dụng điện toán đám mây này.

Comments Off on Google Docs: Soạn thảo bằng văn bản