Hanoi-Aptech: Cuộc chơi sáng tạo “Khám phá ô chữ công nghệ thông tin”

Với mong muốn tạo ra một sân chơi để các bạn yêu công nghệ thông tin được thử sức và trải nghiệm kho kiến thức vô tận, từ ngày 15/4/2013 Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech triển khai chương trình “Khám phá ô chữ công nghệ thông tin”.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Cuộc chơi sáng tạo “Khám phá ô chữ công nghệ thông tin”