Giúp tốc độ sạc iPhone và iPad nhanh hơn

Nếu như để sạc pin nhanh cho iPhone, iPad, người dùng lựa chọn bộ sạc ChargeDr thì sẽ phải tốn 30USD. Tuy nhiên, có một giải pháp miễn phí có thể giúp tăng tốc độ sạc pin cho iPhone, iPad.

Comments Off on Giúp tốc độ sạc iPhone và iPad nhanh hơn