Hanoi-Aptech: Tuần lễ vàng gửi trọn yêu thương

Xã hội ngày càng thay đổi thì càng có nhiều người đẹp nắm giữ các vị trí, trải nghiệm các công việc mà trước đây chỉ dành cho phái mạnh. Và nếu có ai đó nói rằng, IT chỉ là nghề dành cho phái mạnh thì điều này đã hoàn toàn sai.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Tuần lễ vàng gửi trọn yêu thương