Năm 2013 sẽ có nhiều thứ rào cản Apple

Những thành công của Apple có lẽ đã đạt tới ngưỡng sau thời gian dài phát triển. iPhone là một sản phẩm tuyệt vời tuy nhiên phiên bản mới nhất là chiếc iPhone 5 lại gặp quá nhiều khó khăn trong chặng đường "lên đỉnh" của mình.

Comments Off on Năm 2013 sẽ có nhiều thứ rào cản Apple