Những cải tiến tính năng đáng chú ý của Google nhân dịp tròn 15 tuổi

Quay về “thời thơ ấu” của Google với cụm từ khóa "Google in 1998", thuật toán tìm kiếm "Hummingbird" cho trải nghiệm tìm kiếm nhanh và hiệu quả hơn và những cải tiến đã và sắp có trên thiết bị di động...

Comments Off on Những cải tiến tính năng đáng chú ý của Google nhân dịp tròn 15 tuổi