4/5 thêm cơ hội nhận học bổng cùng ngày thi đặc biệt tại Hanoi-Aptech

Với mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để các bạn trẻ được khám phá và trải nghiệm nghề lập trình, trong tháng 5 này, Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đặc biệt mở thêm 1 kì thi tuyển sinh vào ngày 4/5 bên cạnh các ngày thi cố định 5/5, 15/5 và 25/5.

Comments Off on 4/5 thêm cơ hội nhận học bổng cùng ngày thi đặc biệt tại Hanoi-Aptech