Người tự kỷ hợp làm lập trình viên

Theo Gigaom, biểu hiện phổ biến của người mắc bệnh tự kỷ là khả năng phân tích và tập trung cao. SAP là công ty đa quốc gia đầu tiên phát động phong trào khai thác những đặc điểm này cho những công việc liên quan đến CNTT.

Comments Off on Người tự kỷ hợp làm lập trình viên