Ngành phần mềm đang khát lập trình viên PHP

Ngôn ngữ nguồn mở PHP đang là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất với gần 80% website trên thế giới. Nhiều công ty phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn đối với lập trình viên PHP.

Comments Off on Ngành phần mềm đang khát lập trình viên PHP