10 nghề kiếm bộn tiền cho dân công nghệ

Công nghệ thông tin (CNTT) - là lĩnh vực luôn có sức thu hút mạnh đối với nhiều người. Công ty MODIS chuyên cung cấp nhân sự CNTT ở Mỹ, Canada và Châu Âu đã tiến hành phân tích và đưa ra danh sách 10 nghề hấp dẫn nhất trong lĩnh vực IT.

Comments Off on 10 nghề kiếm bộn tiền cho dân công nghệ