Xu hướng tuyển dụng ngành lập trình 2014

Nhân sự Vàng ngành IT hiện nay không đơn thuần chỉ là một “cỗ máy” đã học lập trình, nhà tuyển dụng còn mong chờ nhiều hơn nữa ở những kỹ sư công nghệ thông tin 2014.

Comments Off on Xu hướng tuyển dụng ngành lập trình 2014