Năm 2012 – Những bất ngờ lớn về làng di động

Chưa bao giờ ngành công nghiệp di động lại chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt như năm nay và có sự phát triển khó lường nhất. Bài viết sẽ điểm lại những bất ngờ lớn nhất của ngành di động năm 2012.

Comments Off on Năm 2012 – Những bất ngờ lớn về làng di động