5 điểm nhấn của Apple trong năm 2012

Kết thúc một năm đầy biến động, trang công nghệ CNET đã đưa ra các đánh giá tổng quát những điểm nổi bật của Apple trong năm vừa qua.

Comments Off on 5 điểm nhấn của Apple trong năm 2012