Hanoi-Aptech: Môi trường giáo dục quyết định chất lượng đào tạo

Từ xưa đến nay, “chất lượng đào tạo” luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người làm giáo dục và người học. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và một trong số đó là môi trường giáo dục.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Môi trường giáo dục quyết định chất lượng đào tạo