Ứng dụng iPhone dành cho nông dân thế kỷ 21

Đã từng có những chiếc máy cày được trang bị GPS, và bây giờ người nông dân còn có thể điều phối mọi thứ với một ứng dụng trên iPhone. Tiến bộ của khoa học quả là đáng sợ.

Comments Off on Ứng dụng iPhone dành cho nông dân thế kỷ 21