iPhone 5 phong phú với nhiều màu sắc

Nếu bạn cảm thấy phiền lòng vì iPhone 5 chỉ bao gồm 2 màu đen và trắng nguyên bản thì Mendmyi đã khắc phục tình trạng này bằng dịch vụ thay đổi màu sắc cho iPhone.

Comments Off on iPhone 5 phong phú với nhiều màu sắc