Bảo vệ smartphone, tablet Android khỏi malware

Những lời khuyên dưới đây giúp người dùng Android chủ động bảo vệ smartphone và tablet khỏi các loại malware và các vụ tấn công lừa đảo.

Comments Off on Bảo vệ smartphone, tablet Android khỏi malware