Một lời xin lỗi tử tế từ Apple với Samsung

Bực tức với lời xin lỗi "xỏ xiên" Samsung của Apple, tòa án Anh đã yêu cầu Apple trong vòng 24 giờ phải viết lại lời xin lỗi hãng nợ Samsung về thiết kế máy tính bảng.

Comments Off on Một lời xin lỗi tử tế từ Apple với Samsung