Recuva – Cứu những dữ liệu đã mất

Khi sử dụng máy tính, có lúc bạn vô tình bấm Shift + Del một file, hoặc chiếc USB bị mất hoàn toàn dữ liệu do một nguyên nhân nào đó. Nếu những dữ liệu đó lại rất quan trọng, bạn đang rất cần lấy lại chúng đầy đủ và nhanh chóng nhất thì bạn phải xử lý như thế nào?

Comments Off on Recuva – Cứu những dữ liệu đã mất