Google cho rằng sẽ chấm dứt việc kiểm duyệt internet trong thập niên tới

Chủ tịch đại công ty internet Google dự báo tình trạng kiểm duyệt internet trên toàn cầu có thể chấm dứt trong vòng một thập niên và việc sử dụng kỹ thuật mã hóa dữ liệu sẽ giúp người dân vượt qua sự kiểm duyệt, ngăn chặn, hay theo dõi của nhà nước.

Comments Off on Google cho rằng sẽ chấm dứt việc kiểm duyệt internet trong thập niên tới