Học như thế nào khi bạn chưa biết gì về lập trình PHP ?

PHP là một ngôn ngữ dễ học, dễ hiểu và dễ tiếp cận, nên cho dù nếu bạn chưa có kiến thức gì về PHP. Thì cũng đừng lo lắng, các phương pháp sau sẽ giúp bạn nắm vững những điểm trọng tâm trong quá trình theo học lớp căn bản và nâng cao.

Comments Off on Học như thế nào khi bạn chưa biết gì về lập trình PHP ?

Bài viết chia sẻ về một vài điểm thú vị của JavaScript

Bạn là web developer, bạn đã lập trình nhiều với JavaScript, nhưng có lúc bạn sẽ ngạc nhiên với JavaScript, bởi bạn không ngờ rằng nó là một ngôn ngữ mạnh mẽ và có nhiều điểm thú vị. Bài viết hôm nay được viết với mục đích chia sẻ đôi nét thú vị của JavaScript.

Comments Off on Bài viết chia sẻ về một vài điểm thú vị của JavaScript

Lập trình hướng đối tượng với JavaScript

JavaScript không là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều cách để cài đặt lập trình hướng đối tượng và bạn có thể tạo các lớp về kế thừa chúng.

Comments Off on Lập trình hướng đối tượng với JavaScript

Tìm hiểu vòng lặp game (Game loop)

Phần cốt lõi của hầu hết các game chính là vòng lặp được dùng để cập nhật và hiển thị trạng thái của game. Trong bài viết này, sẽ minh họa các phương pháp tạo vòng lặp game với ngôn ngữ javascript.

Comments Off on Tìm hiểu vòng lặp game (Game loop)

Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Javascript)

Để lập trình Web bài trước đã giới thiệu với các bạn cuốn sách Head First HTML with CSS and XHTML và Head First PHP & MySQL thì trong lần tiếp theo này, Hà Nội - Aptech sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First Javascript.

Comments Off on Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Javascript)