Apple loại iPad 2 để nhường chỗ cho iPad Mini?

Apple có thể xóa iPad 2 khỏi dòng sản phẩm của mình khi iPad Mini được công bố. Việc loại bỏ iPad 2 cũng hé lộ Apple dự định định giá mẫu máy tính bảng mới này như thế nào.

Comments Off on Apple loại iPad 2 để nhường chỗ cho iPad Mini?