Những cảnh báo về phiên bản iOS 6.1

Mới đây,hai nhà mạng là 3 Austria và Vodafone tại châu Âu lại tiếp tục phát đi những cảnh báo đối với người dùng điện thoại iPhone 4S của họ không nên cập nhật lên phiên bản iOS 6.1 ít nhất là tới khi Apple khắc phục các lỗi hiện hành- vốn ảnh hưởng tới cả các thiết bị di động khác.

Comments Off on Những cảnh báo về phiên bản iOS 6.1