Google nâng cao thành công tính năng tìm kiếm

Google đã thành công trong việc nâng cao tính năng tìm kiếm của mình. Giờ đây, hệ thống tìm kiếm đã trở nên hoàn hảo hơn với việc hiển thị thêm 03 bài viết “chất lượng cao”, có nội dung chuyên sâu cho mỗi kết quả tìm kiếm tại trang đầu tiên, trong phần “In-depth articles”.

Comments Off on Google nâng cao thành công tính năng tìm kiếm