Eclipse – IDE triển khai phát triển ứng dụng Android

Bài viết lần trước đã giới thiệu tới các bạn cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android với Netbeans. Do Netbeans còn có nhiều hạn chế trong việc phát triển ứng dụng Android nên các nhà phát triển thường ít sử dụng Netbeans cho công viêc này. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn đọc về một IDE khác, được sử dụng phổ biến hơn trong việc tạo ra các App trên Android.

Comments Off on Eclipse – IDE triển khai phát triển ứng dụng Android