Windows Phone 8 – Phát triển ứng dụng Html5

Html5 hiện nay đang rất phát triển, đặc biệc là trên smartphone, chúng ta có thể thấy là trên tất cả mọi hệ điều hành smartphone điều hổ trợ html5 rất tốt, tiên phong trong số đó WindowsPhone cũng hổ trợ html5 rất mạnh mẽ. Các bạn có thể tạo ứng dụng Web App chạy như một Native app trên Windows Phone.

Comments Off on Windows Phone 8 – Phát triển ứng dụng Html5

Tạo Audio Player bằng HTML5 và CSS3

Trước đây để chèn nhạc vào blog ta phải dùng một plugin của bên thứ 3 với sự hỗ trợ của flash tuy nhiên khi HTML5 ra đời đã giúp cho các webmaster và những người quản trị nội dung nhẹ gánh hơn rất nhiều. Bài này sẽ hướng dẫn bạn tự tạo ra một trình nghe nhạc của riêng mình với việc sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript.

Comments Off on Tạo Audio Player bằng HTML5 và CSS3

HTML5 – Web SQL Database

Web SQL Database là một công nghệ kết hợp giữa trình duyệt và SQLite để hỗ trợ việc tạo và quản lý database ở phía client. Các thao tác với database sẽ được thực hiện bởi javascript và sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn dữ liệu.

Comments Off on HTML5 – Web SQL Database