Điểm tin Hội nghị Aptech Việt Nam 2013

Trong hai ngày 25 và 26/1 vừa qua, Hội nghị Aptech Việt Nam năm 2013 (Vietnam Aptech Country Meeting 2013) đã được tổ chức thành công tại Trường Đại học FPT cơ sở Đà Nẵng.

Comments Off on Điểm tin Hội nghị Aptech Việt Nam 2013