Hanoi- Aptech: chọn nghề “Quản trị mạng”, nghề nhiều cơ hội

Nghề quản trị mạng từ khi hình thành ở Việt Nam đến nay đã không ngừng chiếm vị trí quan trọng trong mọi mô hình hoạt động của các Doanh nghiệp, tổ chức…Điều đó lý giải và chứng minh cho sự phát triển và tiềm năng về nhân lực của ngành nghề này.

Comments Off on Hanoi- Aptech: chọn nghề “Quản trị mạng”, nghề nhiều cơ hội