Code Center Hanoi- Aptech điểm nhấn đặc biệt của HHT’s Garage Sale

Là đơn vị đào tạo chuyên về Lập trình viên nhưng Hanoi- Aptech luôn dành sự ưu tiên cho các hoạt động hướng tới cộng đồng chính vì vậy sự xuất hiện gian hàng Code Center của Hanoi- Aptech tại HHT's Garage Sale chính là điểm nhấn thú vị và đặc biệt dành cho các bạn trẻ.

Comments Off on Code Center Hanoi- Aptech điểm nhấn đặc biệt của HHT’s Garage Sale