Hanoi- Aptech chặng đường phát triển cùng CNTT, 15 năm nhìn lại

Trải qua 15 năm đồng hành cùng sứ mệnh đào tào, Hanoi- Aptech tự hào đánh dấu mốc cho sự bền vững của mình bằng chính những giá trị mang tên thành công của rất nhiều các thế hệ học viên.

Continue Reading Hanoi- Aptech chặng đường phát triển cùng CNTT, 15 năm nhìn lại