Giảm nhiệt mùa hè với khóa học lập trình đến từ Hanoi-Aptech

Mùa hè là thời điểm nóng lên của rất nhiều các khóa học từ học văn hóa, năng khiếu đến các khóa học nghề. Thay vì lựa chọn đi du lịch dài ngày hay ở nhà chơi dài, rất nhiều teen đã tranh thủ đăng kí học các lớp thuộc lĩnh vực IT, trong đó có lập trình viên.

Comments Off on Giảm nhiệt mùa hè với khóa học lập trình đến từ Hanoi-Aptech