iPad mini – Giá bán gây thất vọng

Mặc dù Apple bảo vệ mức giá iPad mini từ 329 USD với nhận định rằng người tiêu dùng sẽ muốn trả tiền cho chất lượng không có ở các thiết bị rẻ tiền hơn của đối thủ như Google và Amazon nhưng các nhà phân tích vẫn tỏ ra thất vọng về giá này.

0382020858