Tập đoàn GAMELOFT tuyển vị trí Game Tester ca tối

Hiện nay, do nhu cầu chiến lược phát triển lâu dài Gameloft đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kiểm tra chất lượng Game ( ca tối ).

Comments Off on Tập đoàn GAMELOFT tuyển vị trí Game Tester ca tối