Ứng dụng Portable: chạy ngay phần mềm chuyên dụng mà không cài đặt

Ứng dụng portable là những ứng dụng có thể sử dụng ngay khi tải về mà không cần cài đặt máy vào máy tính. Thông thường, để tạo các ứng dụng dạng Portable bạn cần phải sử dụng các phần mềm chuyên dụng. Tuy nhiên với dịch vụ trực tuyến Cameyo Online, bạn vẫn có thể nhanh chóng tạo ra các ứng dụng chạy ngay không cần cài đặt này một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Comments Off on Ứng dụng Portable: chạy ngay phần mềm chuyên dụng mà không cài đặt