Các lập trình viên tương lai, các bạn đã sẵn sàng đến Informatics Singapore du học chưa?

Cuối tuần vừa qua (1/12), các bạn trẻ yêu công nghệ đã có một buổi hội thảo thú vị tại Trường Đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech mang tên Hội thảo du học liên thông Informatics Singapore.

Comments Off on Các lập trình viên tương lai, các bạn đã sẵn sàng đến Informatics Singapore du học chưa?