Đồng hồ kết nối điện thoại Android đã xuất hiện tại Việt Nam

Đồng hồ SmartWatch của Sony có màn hình luôn hiển thị các thông tin từ điện thoại Android, như nội dung cập nhật Facebook, email mới, các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, danh bạ, bài hát đang phát, thời tiết, bản đồ... qua kết nối Bluetooth.

Comments Off on Đồng hồ kết nối điện thoại Android đã xuất hiện tại Việt Nam