Thủ thuật giúp Facebook hiển thị thông tin theo cách riêng với từng đối tượng

Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi bắt buộc phải trở thành Friends của ai đó trên Facebook, thủ thuật Hanoi- Aptech giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn thiết lập chế độ hiển thị riêng với đối tượng đó.

Comments Off on Thủ thuật giúp Facebook hiển thị thông tin theo cách riêng với từng đối tượng