Nhiệt huyết thủ khoa giảm do cơm áo mưu sinh

Lê Sử Năng, chủ nhiệm đầu tiên của câu lạc bộ Thủ khoa Hà Nội cho hay, sự nhiệt huyết cống hiến các cựu thủ khoa đại học đã giảm đi theo thời gian do chuyện cơm áo mưu sinh.

Comments Off on Nhiệt huyết thủ khoa giảm do cơm áo mưu sinh

Học Đại học: “Bằng đẹp” vẫn thất nghiệp

Ngay khi tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên hăm hở bước vào cuộc sống mới, với hy vọng sớm tìm được công việc và ổn định cuộc sống. Thế nhưng cầm tấm “bằng đẹp” chưa hẳn là sẽ tìm được việc tốt.

Comments Off on Học Đại học: “Bằng đẹp” vẫn thất nghiệp