Bạn biết gì về hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao tại Đại học Thành Tây?

Liên kết đào tạo một mô hình mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ các bậc phụ huynh và các bạn trẻ bởi những ưu điểm mà chương trình đào tạo này mang lại. Khác biệt là cách mà hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao này muốn áp dụng với mong muốn trao tới các bạn cơ hội; “Có nghề trước khi có bằng”

Comments Off on Bạn biết gì về hệ kỹ sư CNTT chất lượng cao tại Đại học Thành Tây?