Hanoi-Aptech trao 22 học bổng học viên xuất sắc và chào đón thành viên mới nhất A1307L

Tối qua ngày 23 tháng 7, Trường Hanoi – Aptech đã tổ chức buổi lễ trao 22 suất học bổng cho các học viên đạt thành tích học tập xuất sắc của các tháng và đón các thành viên mới nhất lớp A1307L gia nhập vào đại gia đình lớn của các Lập trình viên.

Comments Off on Hanoi-Aptech trao 22 học bổng học viên xuất sắc và chào đón thành viên mới nhất A1307L