Tham vọng mới của Google trên thị trường tìm kiếm di động

Gã khổng lồ tìm kiếm đang xem xét mọi cách có thể để mở rộng phạm vi hoạt động, ngay cả việc cung cấp thông tin tới những người không sử dụng công cụ tìm kiếm. Google cũng đang tìm cách để cung cấp thông tin cho thiết bị di động của bạn về những thứ bạn sẽ không chủ động tìm kiếm nhưng lại có thể giúp ích cho bạn.

Comments Off on Tham vọng mới của Google trên thị trường tìm kiếm di động