Trụ sở “Phi thuyền” tương lai của Apple

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ CNET thì bản vẽ thiết kế chi tiết và phối cảnh cho trụ sở tương lai của Apple với thiết kế mô phỏng phi thuyền không gian đã được hội đồng thành phố Cupertino, California phê duyệt. Tuy nhiên quyết định chính thức cuối cùng sẽ được bỏ phiếu vào tháng 5 năm 2014.

Comments Off on Trụ sở “Phi thuyền” tương lai của Apple