Windows 8 và Windows 7 cùng cài đặt song song

Để trải nghiệm Windows 8, nhiều bạn lựa chọn cách cài đặt trên máy ảo. Tuy nhiên, việc cài đặt trực tiếp lên một phân vùng (partition) riêng sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng.

Comments Off on Windows 8 và Windows 7 cùng cài đặt song song