IT Melody Hanoi-Aptech : Vòng TEST hé lộ nhiều nhân tố ca hát

Ngày 19/11/2014 vừa qua, tại Hanoi – Aptech đã diễn ra vòng test giọng IT Melody, các bạn tư do thể hiện khả năng ca hát mà không có sự hỗ trợ của âm thanh. Qua chất giọng “mộc” các bạn đã dần hé lộ nhiều nhân tố ca hát của nhà trường.

Comments Off on IT Melody Hanoi-Aptech : Vòng TEST hé lộ nhiều nhân tố ca hát